Krajobraz bez człowieka

Posted in: Ciepło i Ogrody- Mar 13, 2014 Możliwość komentowania Krajobraz bez człowieka została wyłączona

Duchy Białowieskiego Parku Narodowego, fot. Jerzy Madej 2008

Jednym z założeń fundamentalizmu przyrodniczego, wynikającego (jak sądzę) z silnie wyrażonego biocentryzmu, jest wykluczenie człowieka z krajobrazu. Zakaz wstępu niemal wszystkim, oprócz nielicznych uprzywilejowanych, zakaz korzystania, zakaz gospodarowania. Dzikość i naturalność, jako wartości same w sobie, wymagają nieobecności istot rozumnych, którym a priori przypisywane jest szkodnictwo, bezmierna eksploatacja przyrody, głupota. Co, niestety, często jest rzeczywiste. A jednak prawda ta nie uprawnia do promowania i poszerzania krajobrazów bez człowieka, do poglądu, że jest to sposób ochrony przyrody, natury, świata. Dlaczego tak uważam? Wyjaśnienie jest metafizyczne, nie wynika z mojego osobistego nieuprzywilejowania, lecz ze specyfiki czasu, który tworzy życie w chwili teraźniejszej. Tak określony czas jest doświadczeniem wewnętrznym; wynika z tego stwierdzenie, że chwila teraźniejsza jest zamknięta w duszach istot rozumnych. XX-wieczna fizyka mówi o tym podobnie; świat istnieje, bo istnieje jego obserwator. Przytoczę także słowa Ibn al-`Arabiego, arabskiego filozofa i sufiego z przełomu XII i XIII wieku: „Uwięziłeś w sobie czas i dlatego zostałeś nazwany towarzyszem więzienia”. W istocie, człowiek zamyka w sobie węzeł czasów – przeszłego i przyszłego – teraźniejszość.

Krajobraz bez człowieka jest tylko projekcją, pozorem, nie jest w stanie tworzyć systemu wzmacniającego i chroniącego świat – niezależnie od siły poglądów i argumentów etycznych biocentrystów. Nie – zamknięcie krajobrazu przed człowiekiem, ale rozumne i moralne gospodarowanie w nim, uwzględniające jego charakter, zapewnia ciąg dalszy świata.

Liliana Hilsberg

Co łączy cyklon tropikalny z Drawieńskim Parkiem Narodowym?

Posted in: Ciepło i Ogrody- Mar 06, 2014 Możliwość komentowania Co łączy cyklon tropikalny z Drawieńskim Parkiem Narodowym? została wyłączona

fot. Jerzy Madej, grudzień 2012

Ten sam proces energetyczno-informacyjny, który tworzy cyklon tropikalny, służy kompensowaniu niedostatku połączenia informacji w południowej części Puszczy Drawskiej. W Publikacjach zamieszczam opracowanie pt. „Funkcjonowanie krajobrazu Drawieńskiego Parku Narodowego – analiza połączenia informacji”, wraz z mapą, przygotowane dla operatu wodnego powstającego obecnie Planu ochrony parku. Opracowanie to odpowiada na kilka pytań, wynikłych w toku prac nad operatem.

Liliana Hilsberg


Drogi i drogowskazy

Posted in: Ciepło i Ogrody- Lut 22, 2014 Możliwość komentowania Drogi i drogowskazy została wyłączona

Latarnia kamieni w Kamienicy, fot. Liliana Hilsberg VIII 2012

Czerwone smoki, jedne z tych, które stanowią osnowę energetyczno-informacyjną świata, tworzą w nim ścieżki pieśni – drogi, którymi wędrują zwierzęta (część zwierząt) i ludzie  (na ogół ci, żyjący prostym życiem w świecie materialnym, potrafiący ścieżki pieśni odczytać).  Energie te oznaczają oparcie, w szerokim sensie. Takie muszą być drogi, mogą być słowa, jest – miłość.

W Kamienicy narożnik domu wchodzi w ścieżkę pieśni; w ciągu paru miesięcy kilka małych ptaków zabiło się o ścianę.  Dlatego ułożyłam specjalną mapę kamieni – latarnię, wskazującą drogę z boku domu. Działa, od tego czasu ptaki latają zmienioną trasą.

Liliana Hilsberg

Feng shui bufora De Dietrich DC 750-225

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sty 31, 2014 Możliwość komentowania Feng shui bufora De Dietrich DC 750-225 została wyłączona

Przy ogniu, fot. Liliana Hilsberg, XII 2014

Świadomość istnienia połączenia informacji w cyklach wiatru i wody pozwoliła na wykorzystanie tej wiedzy w realizacji sprawnego systemu grzewczego, zasilanego przez kominek z płaszczem wodnym i wykorzystującego bufor, gromadzący ciepło do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kominek ma moc nominalną o wiele za małą do ładowania bufora. Może być wspomagany kotłem elektrycznym, ale to źródło ciepła na razie wykorzystywane jest w jak najmniejszym stopniu, ze względu na wysokie koszty kupowanej energii elektrycznej. W późniejszym czasie prąd ma zapewniać własna minielektrownia, uzyskująca energię poprzez odpowiednie wykorzystanie cykli wody i wiatru (na razie jest na etapie pomysłu..). Moje prace metafizyczne nad połączeniem informacji wykazały, że najsprawniejsze produkowanie energii użytkowej następuje przy przełączeniu cyklu wody w fazie drenażu do cyklu wiatru w fazie przepływu burzliwego. Przechodząc do metafizyki praktycznej: umiejscowienie i tryb ładowania bufora oraz lokalizacja powrotu muszą zapewniać stały ruch informacji w buforze oraz pojawianie się informacji, świadczącej o przełączeniu woda-drenaż / wiatr-przepływ burzliwy. Ciąg obserwacji pracy systemu, kilka małych przeróbek instalacji i porcja metafizyki w działaniu doprowadziły do spodziewanych efektów: szybkiego uzyskiwania ciepłej wody i ciepła oraz utrzymywania zapasu ciepła w buforze, mimo istotnego niedostatku mocy źródła ciepła.

Ekipa odpowiedzialna za to całe zamieszanie: Jerzy Madej (koncepcja systemu grzewczego, nadzór nad realizacją, doświadczenia z użytkowaniem), Marek Richter (wsparcie projektowe, co dwie głowy, to nie jedna), Liliana Hilsberg (dyskusje, rozpoznanie połączenia informacji).

Liliana Hilsberg

PS Wyniki opiszę później bardziej szczegółowo.

Granice Nieskończonego

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sty 15, 2014 Możliwość komentowania Granice Nieskończonego została wyłączona

Zdjęcie z okolic Białowieży, fot. Jerzy Madej, XI 2008

Kolęda VIII-wieczna (lub pocz. XIX w.?), słowa: Franciszek Karpiński, muzyka: przypisywana Karolowi Kurpińskiemu (związanemu m.in. z Sarnową, miasteczkiem rodzinnym Fazera). Na jej podstawie – refleksje po świętach Bożego Narodzenia.

„Ma granice – nieskończony” – fascynują mnie te słowa, lecz wpisuję je w kontekst całej kolędy; zawarte w niej antynomie skłaniają mnie do dalszego myślenia, rozważania. Teologicznym dowodem na potwierdzenie panteizmu jest nieskończoność Boga. „Jesteśmy imionami, którymi Bóg nazywa sam siebie” twierdził Ibn al-Arabi, arabski filozof i sufi, żyjący w XII-XIII w. Sam panteizm jest jednak uznawany za herezję. Ogląd ludzki jako skończona czynność, granice, które są nadawane myśli, tworzą bezpieczne pole akceptowanych poglądów w świecie zamkniętym – w czasie. Wyjściem z pułapki jest właśnie myśl, zrozumienie, rozjaśnienie świadomości. A pierwszym krokiem – ustalenie czym sama (sam) jestem, czym jest moja indywidualna świadomość. Duszą świadomą, częścią świata ducha czy przypadkowymi impulsami elektrycznymi w mózgu, zestawem genów, „produktem” przypadkowego świata materii? Ustaliwszy podstawy (dla mnie – pierwsza odpowiedź), można iść dalej, starannie przyglądać się światu, rozpuścić wyobraźnię. Co ciekawe, ten sposób myślenia, tj. chodzenie nieskrępowanymi ścieżkami wyobraźni, racjonalnej intuicji oraz nieprzeciwstawianie tego trybu „ścisłości”, opisuje jako swój słynny matematyk, Stanisław M. Ulam (w „Przygodach matematyka”). Twórcza i nieskrępowana wyobraźnia jest podstawowym warunkiem procesu indywiduacji duszy – włączania nieświadomych treści duszy w świadomość – warunkującej dotarcie do pełni człowieka (to prace Carla Gustva Junga). Granice Nieskończonego są potwierdzeniem, że granice istnieją w świadomości każdej duszy; co więcej – świat, w którym jesteśmy, nakreśla granice. Znając ograniczenia, można iść dalej. Idę dalej.

Liliana Hilsberg

Wiatr i woda

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sty 12, 2014 Możliwość komentowania Wiatr i woda została wyłączona

Wiatr w każdą stronę w buczynie na Żydowskiem, Beskid Niski, fot. Jerzy Madej 2013

Feng shui (wiatr i woda) to nie tylko starożytna praktyka harmonijnego zagospodarowania terenu, z europejskiego punktu widzenia – nieco mistyczna w wyrazie, to przede wszystkim wiedza o cyklach połączenia informacji, niezbędnego warunku istnienia życia w materii.  Cykle wiatru i wody przedstawię w nowym artykule pt. „Drogi, które prowadzą dalej” (już zaczęłam go pisać).

Wprowadziłam istotne zmiany do artykułu „Mikroopowieść o huraganach i doświadczeniu życiowym”; dotyczy on połączenia informacji i obecnie uwzględnia aktualny – choć niekompletny – stan mojej wiedzy na ten temat. Zamieszczam go w publikacjach, wymieniając stary artykuł na nowy. Dedykacja się nie zmieniła, Czoper jest stale adresatem; ówcześnie byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni..

23.01 wprowadziłam do artykułu niewielkie zmiany; w Publikacjach jest ta wersja.

Liliana Hilsberg

Noworocnik

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sty 02, 2014 Możliwość komentowania Noworocnik została wyłączona

Tytuł wpisu pochodzi od noworocznego ciasta z mąki gryczanej i żytniej, z dużą ilością goździków. Ale nie o nim jest mowa, tylko o przełomie roków w obrazach Jerzego Madeja.

Krajobrazy priorytetowe

Posted in: Ciepło i Ogrody- Gru 19, 2013 Możliwość komentowania Krajobrazy priorytetowe została wyłączona

"Trzy róże" - wielokrotna ekspozycja wykonana w 2010 roku w Kamienicy, fot. Jerzy Madej

Określenie „krajobrazy priorytetowe” wiąże się z projektem ustawy wzmacniającej narzędzia ochrony krajobrazu w Polsce i dotyczy krajobrazów lokalnie najbardziej wartościowych. Co to znaczy? To, co zostanie pod tym pojęciem zapisane w ustawie i rozporządzeniach. Badania metafizyczne pokazują, że najbardziej istotne na danym terenie są obszary o wysokim poziomie promieniowania ścieżek pieśni w kolorze zielonym (Domy Aniołów).  Obszary te tworzą „anteny nadawcze” energii informacji, oddziałujące w danej okolicy. Dlatego muszą być żywe i zdrowe – wtedy przekazują dalej informację „Pokój tej ziemi”, harmonizującą kawałek świata i tonującą negatywne zjawiska przyrodnicze (np. silne wiatry, powodzie).  O rozpoznawaniu Domów Aniołów okiem laika pisałam w artykule dotyczącym parku w Brodach. Moje stanowisko odnośnie konserwowania parków wyraziłam już kilkakrotnie i nie będę tu powtarzać, ponieważ jednak parki często urządzano w miejscach Domów Aniołów, zniszczenia dokonywane „w słusznej sprawie” mają degradujący wpływ na cała okolicę.

Tam, gdzie są Domy Aniołów, często zakładano cmentarze, zwłaszcza kirkuty, ale zauważyłam, że cmentarze ewangelickie i przykościelne też bywają tak lokowane. Nie jest to dobry pomysł. Domy Aniołów powinny służyć żywym, nie martwym. Kościołów również nie należy budować w takich miejscach.

UWAGA! Pilnie przyjmę zlecenia projektowania zieleni i zagospodarowania terenu, konsultacji zagospodarowania terenu ze względu na jego energię informacji, projektowania i nadzoru nad wykonaniem map kamieni (modyfikujących energię informacji terenu, np. dla przejść dla zwierząt, posadowienia budynków, itp.).

Liliana Hilsberg

Zwierzęta i wulkany

Posted in: Ciepło i Ogrody- Gru 04, 2013 Możliwość komentowania Zwierzęta i wulkany została wyłączona

Obrazy udomowionego ognia w fotografii Jerzego Madeja z 1 grudnia 2013.

Wernisaż wystawy w MOK-u

Posted in: Ciepło i Ogrody- Lis 23, 2013 Możliwość komentowania Wernisaż wystawy w MOK-u została wyłączona

Zamieszczam galerię zdjęć z wystawy i parę zdjęć dokumentalnych z 23.11.2013 (obiad dla przyjaciół przed wernisażem, przygotowania do wernisażu, koncert). Fotografował Jerzy Madej. Zdjęcia pokazywane na wystawie były robione w 2011 roku.

LH