Liliana Hilsberg

4 lipca 2021 w Kamienicy, fot. Kay Suzuki-Dyjak

z domu Maćkowiak

Architekt krajobrazu, metafizyk. Ukończyłam także studia podyplomowe z planowania przestrzennego. Mam rozmaite doświadczenia zawodowe. Przez kilkanaście lat zajmowałam się opracowaniami z pogranicza planowania przestrzennego i fizjografii oraz ochrony środowiska i ochrony przyrody, pracując w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym (obecnie – Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne SA). Z tamtego okresu pozostały mi – oprócz doświadczenia – uprawnienia zawodowe geodezyjne w zakresie redakcji map, dziś formalnie nie wykorzystywane i duży sentyment do PPGK. Po epizodycznych pracach, takich, jak prowadzenie doradztwa w zakresie obsługi programów firmy Adobe Systems i sprzedaż odwodnień liniowych, zajęłam się na dobre projektowaniem terenów zieleni. Od roku 2000 do roku 2012 byłam podwykonawcą przy dużych inwestycjach drogowych; projektuję także ogrody przy domach i rezydencjach oraz zieleń osiedlową.

Od końca 2006 roku moją pasją jest prowadzenie badań pól energii informacji. Zainteresowanie to rozwinęło się w szeroko zakrojone rozważania metafizyczne, które wykorzystuję z dobrymi efektami w projektowaniu zieleni i zagospodarowania terenu oraz w analizie funkcjonowania krajobrazu (w różnej skali). Poza tym, zajmuję się chętnie fotografią i ceramiką.