Wiatr i woda

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sty 12, 2014 Możliwość komentowania Wiatr i woda została wyłączona

Wiatr w każdą stronę w buczynie na Żydowskiem, Beskid Niski, fot. Jerzy Madej 2013

Feng shui (wiatr i woda) to nie tylko starożytna praktyka harmonijnego zagospodarowania terenu, z europejskiego punktu widzenia – nieco mistyczna w wyrazie, to przede wszystkim wiedza o cyklach połączenia informacji, niezbędnego warunku istnienia życia w materii.  Cykle wiatru i wody przedstawię w nowym artykule pt. „Drogi, które prowadzą dalej” (już zaczęłam go pisać).

Wprowadziłam istotne zmiany do artykułu „Mikroopowieść o huraganach i doświadczeniu życiowym”; dotyczy on połączenia informacji i obecnie uwzględnia aktualny – choć niekompletny – stan mojej wiedzy na ten temat. Zamieszczam go w publikacjach, wymieniając stary artykuł na nowy. Dedykacja się nie zmieniła, Czoper jest stale adresatem; ówcześnie byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni..

23.01 wprowadziłam do artykułu niewielkie zmiany; w Publikacjach jest ta wersja.

Liliana Hilsberg

Comments are closed.