Krajobrazy priorytetowe

Posted in: Ciepło i Ogrody- Gru 19, 2013 Możliwość komentowania Krajobrazy priorytetowe została wyłączona

"Trzy róże" - wielokrotna ekspozycja wykonana w 2010 roku w Kamienicy, fot. Jerzy Madej

Określenie „krajobrazy priorytetowe” wiąże się z projektem ustawy wzmacniającej narzędzia ochrony krajobrazu w Polsce i dotyczy krajobrazów lokalnie najbardziej wartościowych. Co to znaczy? To, co zostanie pod tym pojęciem zapisane w ustawie i rozporządzeniach. Badania metafizyczne pokazują, że najbardziej istotne na danym terenie są obszary o wysokim poziomie promieniowania ścieżek pieśni w kolorze zielonym (Domy Aniołów).  Obszary te tworzą „anteny nadawcze” energii informacji, oddziałujące w danej okolicy. Dlatego muszą być żywe i zdrowe – wtedy przekazują dalej informację „Pokój tej ziemi”, harmonizującą kawałek świata i tonującą negatywne zjawiska przyrodnicze (np. silne wiatry, powodzie).  O rozpoznawaniu Domów Aniołów okiem laika pisałam w artykule dotyczącym parku w Brodach. Moje stanowisko odnośnie konserwowania parków wyraziłam już kilkakrotnie i nie będę tu powtarzać, ponieważ jednak parki często urządzano w miejscach Domów Aniołów, zniszczenia dokonywane „w słusznej sprawie” mają degradujący wpływ na cała okolicę.

Tam, gdzie są Domy Aniołów, często zakładano cmentarze, zwłaszcza kirkuty, ale zauważyłam, że cmentarze ewangelickie i przykościelne też bywają tak lokowane. Nie jest to dobry pomysł. Domy Aniołów powinny służyć żywym, nie martwym. Kościołów również nie należy budować w takich miejscach.

UWAGA! Pilnie przyjmę zlecenia projektowania zieleni i zagospodarowania terenu, konsultacji zagospodarowania terenu ze względu na jego energię informacji, projektowania i nadzoru nad wykonaniem map kamieni (modyfikujących energię informacji terenu, np. dla przejść dla zwierząt, posadowienia budynków, itp.).

Liliana Hilsberg

Comments are closed.