Ścieżki pieśni

Posted in: Ciepło i Ogrody- Lut 05, 2015 Możliwość komentowania Ścieżki pieśni została wyłączona

Ścieżka pieśni jako dróżka dla ludzi i zwierząt; w Kamienicy, grudzień 2014

W portfolio KRAJOBRAZ dodałam rozdział zatytułowany „Cykle połączenia informacji w planowaniu, projektowaniu i ochronie krajobrazu”. Niezmiernie istotna rola zadrzewień i zakrzewień na ścieżkach pieśni jest tu tylko zasygnalizowana; temat rozwinę później:)

Struktura czasu

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sty 26, 2015 Możliwość komentowania Struktura czasu została wyłączona

styczeń 2015

Rozpoznanie struktury czasu przygnębia. „Dłubanie” w kontinuum i nieskończonościach najwyraźniej tak działa, o czym świadczą problemy z równowagą psychiczną matematyków: Georga Cantora, czy Kurta Gödla. Myślę, że to poczucie oderwania od przyjętych przez ludzkość oczywistości „znanego” świata. Zadomowienie w niestabilnej rzeczywistości tworzą relacje międzyludzkie: szacunek, przyjaźń, miłość, dzielona uważność, wymiana myśli, język. Wyjście w świat nieogarniany przynosi samotność; jest jak rozmowy o śmierci – ludzie nie chcą ich podejmować, dociekać, czym jest. Nie ma ośrodków myśli, są ośrodki naukowe (dla tych, co w nauce)..

Cantor miał rację, tworząc teorię mnogości. Czas można zapisać jako dwa zbiory (czasu następnego i stojącego), każdy z nich stanowiący kontinuum. Podzbiorami są zbiory elementów zakrytych i odkrytych (pojedynczy element jest nieskończonością). Teraz – chwila obecna, nieskończenie mała lub nieskończenie wielka, powstaje poprzez wybór dwóch elementów zakrytych i odkrycie ich. Teraźniejszość jest dynamicznym związaniem odkrywanych elementów.

Rację miał Ibn al´Arabi; każda istota rozumna więzi w sobie czas. I Plotyn – że miłość jest podstawą, osią działania świata. I pitagorejczycy, ceniący tetraktys (1+2+3+4=10), symbolizujący ruch, dzianie się, życie jako połączenie informacji. Nawiasem mówiąc, piktogram pokazujący tetraktys jest także symbolem miasta. Itd. Dłubanie w historii myśli ludzkiej pozwala na przywrócenie zadomowienia – w jakimś stopniu. Ja, tu i teraz, otwarcie oczu, życie, bez znieczulenia..

GMO i inne

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sty 13, 2015 Możliwość komentowania GMO i inne została wyłączona

Odłóg krajobrazowy - część Lasku Złotoryjskiego w Legnicy, zwana niegdyś Parkiem Rufferów, marzec 2010, fot. LH

Przeżywanie życia w teraźniejszości wymaga podjęcia połączenia informacji. Życie w materii jest procesem, nie – stanem, trzeba zatem pozwolić na proces. Ale pokusę stanowi zatrzymanie, utożsamiane z bezpieczeństwem i stabilnością. To, że stabilny świat nie istnieje, jest prawdą nieznaną, lub nieakceptowaną, poglądem dziwaka. Ograniczenie, zastopowanie połączenia informacji materia pokazuje w dwojaki sposób. Po pierwsze: jako powiększającą się barierę, prowadzącą ostatecznie do śmierci ciała lub krajobrazu; materia na granicy znieruchomienia może się rozmnażać. Po drugie: jako skrystalizowanie – ciało lub krajobraz unieruchomione, zachowujące zdolność rozmnażania się, ale nie uczestniczące w dzianiu się życia, sterylne, jedynie tkwiące w teraźniejszości. Co ciekawe, życia nie należy utożsamiać z rozmnażaniem (namnażaniem)!

Manipulacje genetyczne roślin, mających stanowić pożywienie, prowadzą do krystalizacji materii. Sztucznie i „z góry” nadana odporność na patogeny, lub zwiększone dawki herbicydu, lub też wstrzymanie dojrzewania owoców wyłączają dane rośliny z procesu życia – coś, co powinno okazać się w trakcie uprawy (sztuką jest przeprowadzić ją dobrze!) – zostało załatwione, unieruchomione, zanim nastąpi przeżywanie. Rośliny GMO nie są pożywieniem (bo nie żywią). Są ciałami sterylnymi, tj. pozbawionymi życia. Inne przykłady: to, co w medycynie nazywa się rakiem, jest materią skrystalizowaną lub materią „na próbę” (na granicy znieruchomienia); materią „na próbę” jest także zarodek ludzki do trzeciego tygodnia życia, do czasu przyłączenia się doń duszy.

Dekoratorstwo w architekturze krajobrazu, zagospodarowaniu przestrzennym i w ochronie przyrody sterylizuje krajobraz lub doprowadza do krytycznej bariery – w obu przypadkach unieruchamia proces życia. Wszelkie działania twórcze, tj. wprowadzające zmiany w krajobrazie – bez względu na ich charakter – muszą bazować na zachowaniu połączenia informacji w którymś z czterech cykli: wiatru, wody lub w zaburzonych cyklach wiatru i wody. Odłogowanie krajobrazu, nieco szerzej omówione przeze mnie we wpisie „Krajobraz bez człowieka”, także pokazuje materię „na próbę”.

No i co z tego? W świecie, w którym ostatecznie liczy się świadectwo zmysłów, a materia jest jedynym wyznacznikiem rzeczywistości? Niewiele. Osobista satysfakcja z zaspokajania ciekawości świata i rozwoju, zastosowanie w życiu na co dzień. Upubliczniając część moich przemyśleń rozumiem, dlaczego rodzice dosyć szybko wycięli mnie z nauczania dzieci gry w szachy i mam kłopoty z pozyskaniem zleceń (ww. kłopoty są po części wynikiem absolutnego braku zdolności do marketingu). Zatem, co dalej w procesie życia? Wymrzeć? Zaakceptować niestabilny świat, póki jestem tu i teraz?..

Śledztwo metafizyczne

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sty 04, 2015 Możliwość komentowania Śledztwo metafizyczne została wyłączona

Światło Pięciosmoka w Kamienicy, 1.01.2015

Analiza energii informacji, oprócz możliwości waloryzacji krajobrazu i udatnych działań twórczych w czasie i przestrzeni, pozwala na prace godne – jeśli nie Sherlocka Holmesa – to przynajmniej detektywa Tutama.  W Publikacjach LH zamieszczam drugie opracowanie semestralne,  przygotowane przez Jerzego Madeja (przy moim istotnym udziale) na zaliczenie historii sztuki w Warszawskiej Szkole Fotografii, w 2011 roku.  „Fotografia w malarstwie Jana Vermeera van Delft”  – polecam!

Żywe teraz

Posted in: Ciepło i Ogrody- Gru 23, 2014 Możliwość komentowania Żywe teraz została wyłączona

Świat, kształtowany przez ludzi bardzo głęboko, u podstaw, ożywiany przez nich, choć nie są tego świadomi. Nie ma „teraz” bez istot rozumnych. Czas nie płynie, Uroboros nie zjada swego odbudowującego się ogona. Żywe teraz jest takim połączeniem czasów, w którym możliwe jest zasilanie świata w energię, pozwalającą na życie w nim istot rozumnych. Chwilą, spajającą czas i przestrzeń, uwięzioną w człowieku wyrażającym głęboką miłość.

Portfolio KRAJOBRAZ

Posted in: Ciepło i Ogrody- Lis 26, 2014 Możliwość komentowania Portfolio KRAJOBRAZ została wyłączona

Na stronie „cv” dodałam drugie portfolio, z opracowaniami i poglądami dotyczącymi krajobrazu. Nie ukrywam, że liczę na ciekawe zlecenia..

Dziady

Posted in: Ciepło i Ogrody- Paź 30, 2014 Możliwość komentowania Dziady została wyłączona

Poranek przed chałupą w Ropiance, 26.10.2014, fot. LH

Dwa wieczory w roku zbliżają do siebie świat żywych, czyli dusze w całości przebywające w czasie następnym, do świata umarłych, którzy po śmierci nie opuścili czasu – dusz w całości tkwiących w czasie stojącym. Są to ci, którzy nie wiedzą, że umarli i dlatego nie odeszli poza czas (tzw. zjawiska) oraz ci, którzy intencjonalnie pozostali w czasie, chcąc załatwić ważne sprawy, nie załatwione za życia (tzw. woluntariusze). Wspomniane dwa wieczory Dziadów można obchodzić 31 października (w wigilię Wszystkich Świętych) raz w ostatki (Mardi Gras – tłusty wtorek, podkoziołek, śledzik), święto ruchome. Sensem tych świąt jest pomoc utkwionym w czasie duszom – zapewnienie spokoju, ogrzanie, nakarmienie. Skuteczne są działania w takiej intencji: rozpalenie ognia, przygotowanie posiłku (pokazującego fioletowe smoki jedi, np. miodownika), przywołanie i rozmowa z woluntariuszami, skupienie, wspomnienie.

Tradycje, wywodzące się z celtyckiego święta Samhain (Halloween), polegające na odpędzaniu i płoszeniu bytujących w świecie dusz, nie wydają się właściwe.

Zejście w czas

Posted in: Ciepło i Ogrody- Paź 01, 2014 Możliwość komentowania Zejście w czas została wyłączona

Z wpisu w moim notatniku, dnia 23.09.2014

Śmierć nie jest dla mnie tabu. Rozmyślania o niej, badania w teorii Pono i uczestniczenie w zbliżaniu się do śmierci kotów, a potem – człowieka, przyniosły mi zrozumienie tego zdarzenia i tego, co dzieje się przed i po śmierci. Skąd dokąd idzie dusza i co jest warunkiem niezbędnym świadomej śmierci.

Najpierw krótko opowiem o strukturze czasu. Pewnych pojęć nie tłumaczę w tym wpisie, są zawarte w moim dawnym artykule „O czasie” (trochę zdezaktualizowanym). Czas jest środowiskiem niejednorodnym. Energia informacji oraz funkcje czasu przeszłego i przyszłego różnią się istotnie. Czas przeszły to czas stojący, który jest w świecie materialnym źródłem pomiaru czasu. Czas przyszły to czas następny, przestrzeń „na zewnątrz” człowieka i przestrzeń „wewnętrzna” (odbieram ją jako przestrzeń nieskrępowanej myśli i pole do rozwoju); w świecie materii – źródło pomiaru przestrzeni. Teraźniejszość jest połączeniem informacji (obu czasów) w warunkach tzw. wiązania teraźniejszości, realizowanego przez duszę człowieka, ale będącego zdolnością unikalną w skali całej Ziemi. Oczywiste staje się, że nie bytujemy w teraźniejszości (bo jest to proces), jedynie przeżywamy w niej życie, jak w filmie. Dusze rozumne, przeżywające życie w świecie materii, znajdują się w przestrzeni (t.j. w czasie następnym, czyli przyszłym), gdzie mogą powiększać swoją „wewnętrzną” przestrzeń – rozwijać świadomość.

Śmierć jest granicą pomiędzy przestrzenią a czasem (faktycznie – pomiędzy czasem będącym przestrzenią, a czasem będącym czasem..). Zejście w czas, przekroczenie granicy-śmierci, odbywa się poprzez teraźniejszość. Ciąg dalszy stanowi odejście mostem Czinwat, opartym filarem o czas stojący albo utkwienie w czasie stojącym. Warunkiem świadomej śmierci, pozwalającej opuścić czas, jest zgoda na nią – umierającego i najbliższych, a często także – pojednanie z osobami, z którymi łączy umierającego los (karma), wymagający takiego postępowania. Gdy ciało nie nosi już duszy, śmierć jest łaską, łutem szczęścia – jakkolwiek paradoksalnie by to brzmiało..

Liliana Hilsberg

EUAIO

Posted in: Ciepło i Ogrody- Wrz 08, 2014 Możliwość komentowania EUAIO została wyłączona

EUAIO w herbie powiatu świebodzińskiego

E – oś Wszechświata

UA – wiązanie teraźniejszości

I – połączenie informacji w teraźniejszości; śmierć

O – proste przeżywanie życia w teraźniejszości

Symbol EUAIO pokazuje organizację świata w czasie i jednocześnie (tym samym) – energię informacji opisywaną 12 kolorami radiestezyjnymi. Struktura Wszechświata plus sposoby przeżywania życia w chwili teraźniejszej, rola i miejsce śmierci – komplet.

Jakiś czas temu pisałam o 13. kolorze radiestezyjnym, leśnym. Dalsze badania (nad ultrafioletem, składowymi pola magnetycznego) wykazały jednak, że leśny jest 12.kolorem radiestezyjnym. Szary wypadł z listy, jest wyłącznie kolorem aury.

Zamieszczony w Publikacjach stary artykuł o EUAIO bardzo się zdezaktualizował; usunęłam go.

Erozja myśli

Posted in: Ciepło i Ogrody- Sie 29, 2014 Możliwość komentowania Erozja myśli została wyłączona

Dekoracje, fot. LH 2013

Myśl zawarta w dziele eroduje, zanim człowiek umrze. Po jego śmierci – także umiera albo zamienia się w dogmat, sztywnieje, schematyzuje się. Traci życie, które zależy od połączenia informacji, wiatru i wody. Tak, jak utrzymanie ciała wymaga pielęgnacji i codziennej gimnastyki, utrzymanie domu – sprzątania i remontów, utrzymanie uczuć – poszerzenia swoich granic. Przemyślany i zmyślny system dodatkowego odzysku ciepła w kotłowni Drewnicka 4, zaprojektowany przez Jerzego Madeja, zaczął niszczeć przez bezmyślne i pełne zawziętości decyzje zarządu wspólnoty jeszcze za życia Jerzyna. Zieleń osiedlowa, którą wymyśliłam i prowadziłam, starając się, by była żywa, została zamieniona w marną dekorację, a ja znalazłam się przed sądem, oskarżona o jej niszczenie (sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą).

Myślenie jest moją pasją, ale nie spotkałam nikogo, kto myślałby tak, jak ja. Pisywałam niegdyś sporo listów. Część respondentów ignorowała je i nie odpowiadała, ale niemal żaden list w odpowiedzi nie podejmował myśli i nie prowadził dyskusji – były przekazywaniem informacji. Porządkuję papiery i inne rzeczy w obliczu śmierci, ograniczam zalew materii, sublimuję informację. Oczyszczenie informacji wymusza następny krok: przełom burzliwy – połączenie informacji w cyklu wiatru lub w zaburzonym cyklu wiatru. Przełom burzliwy jest tym samym, co miłość (miłość – podstawowa zasada, utrzymująca świat przy życiu..). Brak przełomu burzliwego prowadzi do nadmiernego oczyszczenia (izolacji) informacji; w efekcie – do narastania bariery i rozpraszania kształtu. Ostatecznie – do śmierci.

Liliana Hilsberg