Urządzenia grzewcze – sprzedaż i serwis

„Cztery żywioły”  fot. Jerzy Madej, 2008

Śmierć Jerzego Madeja spowodowała automatyczne rozwiązanie spółki cywilnej oraz zaprzestanie świadczeń w zakresie serwisu i sprzedaży urządzeń grzewczych przez pozostającą na rynku usług moją firmę, t.j. Ciepło i Ogrody Liliana Hilsberg. Naszym klientom polecam korzystanie z serwisu urządzeń grzewczych, świadczonego przez p. Jacka Wicha – firmę Serwis Gaz Oertli, dawnego wspólnika i stałego współpracownika Jerzego Madeja (tel. 601 32-00-33) lub p. Mirosława Liśkiewicza (tel. 501 79-00-53), również regularnie współpracującego z p. Madejem.